צפייה

תקציר

את הפרק הזה פתחנו בחזרה על OUTER APPLY ו- CROSS APPLY אותם הכרנו לראשונה בפרק הקודם. לאחר מכן, המשכנו להיכרות עם אופרטורים נוספים ב-SQL.

בין הנושאים שדיברנו עליהם:

  • חזרה על OUTER APPLY / CROSS APPLY
  • SQL Functions
  • STRING_SPLIT ושימוש בה
  • האופרטורים ALL ו-ANY
  • UNION / UNION ALL
  • INTERSECT
  • EXCEPT

קישורים