צפייה

נושאים כלולים

הפרק הראשון מוקדש רובו ככולו למבוא קצר, המציג את הנושא. נדבר קצת על מה זה מסדי נתונים, ובפרט מה הם מסדי נתונים רלציוניים.

קישורים