צפייה

תקציר

בפרק הנוכחי הרחבנו את הדיבור על נושא ה- Nested Queries שהתחלנו בשיעור הקודם.

בין הנושאים שדיברנו עליהם:

  • שימוש ב- nested queries ב- WHERE
  • שימוש ב- nested queries ב- SELECT
  • מה ה- FROM יכול להכיל, שימוש ב- nested queries ב- FROM
  • Common Table Expressions (CTE) ותפקידיהם

קישורים

הערות

  • במרבית הדוגמאות שהראינו, כאשר היה צריך לראות האם משהו נמצא בתוך מה שחוזר בתת שאילתה עשיתי שימוש ב- IN. זאת כמובן לא הדרך היחידה. כדאי מאד להכיר את EXISTS. בנוסף אליו יש גם את ALL ו-ANY שנראה גם בהמשך הקורס דוגמאות קונקרטיות לשימוש בהם.