צפייה

תקציר

בפרק הזה עזבנו את נושא כתיבת שאילתות למטרת שליפת נתונים, ודיברנו יותר על עדכון נתונים. בין היתר דיברנו על איך יוצרים טבלאות, מגדירים קשרים בינהם, מוסיפים שורות לטבלה קיימת, מעדכנים שורות ומוחקים שורות. לסיום, דיברנו גם על איך "ממזגים" מידע ממקור מסויים (שאילתה, טבלה אחרת וכו') לתוך טבלה קיימת.

בין הנושאים שדיברנו עליהם:

  • יצירת טבלה עם CREATE TABLE ושינוי הסכימה עם ALTER TABLE
  • יצירת טבלאות ו- relationships בין טבלאות עם SQL Server Management Studio
  • INSERT (הוספת שורות)
  • UPDATE (עדכון שורות)
  • DELETE (מחיקת שורות)
  • TRUNCATE (ריקון טבלה)
  • MERGE (מיזוג בין נתונים)

קישורים

תיקונים והבהרות

  • שאילתת MERGE חייבת להסתיים בנקודה-פסיק. ניתן לראות שהשאילתות בסרטון מסתיימות בנקודה-פסיק, אולם זה עלול להראות מקרי - חשוב לצייך שמדובר בהכרח.
  • שאילתת MERGE יכולה להתבצע גם כאשר הצד של ה- source הוא טבלה קיימת - ולא רק ערכים שמופיעים בשאילתה עצמה או תוצאות של שאילתה (אבל זה מקרה פחות מעניין, ולכן לא הוצג).