צפייה

תקציר

בפרק הזה התחלנו לדבר על כתיבת שאילתות SELECT. ראינו איך ניתן לתשאל מסד נתונים ולהביא מידע מטבלה. לאחר מכן, ראינו כיצד ניתן לסנן את המידע הזה - גם באמצעות תנאים שונים על מחרוזות (השוואות, שימוש ב-LIKE), גם באמצעות שימוש בפונקציות מסוגים שונים.

נגענו קצת גם בשאילתות אגרגטיביות, ובאופן ספיציפי יותר בשימוש בפונקציות MAX, MIN ו-AVG.

בנוסף, ראינו איך אפשר לשלב נתונים ממס' טבלאות באמצעות שימוש ב- nested queries - נושא שעוד ניגע בו לא מעט בהמשך.

בין הנושאים שכיסינו:

  • כתיבת שאילתת SELECT .. FROM .. WHERE בסיסית
  • כתיבת תנאים שונים, שימוש ב- LIKE, שימוש בפונקציות על תאריכים ועל string-ים
  • שאילתות SELECT אגרגטיביות (MAX, MIN, AVG, DISTINCT, COUNT)
  • Nested Queries - שאילתות "מקוננות" בתוך שאילתות אחרות, שימוש ב- IN
  • שימוש ב- CASE WHEN

קישורים